Wednesday, April 3, 2013

Kain Cotton Satin Plain - Batch 1 April

Kain Cotton Satin Plain
Bidang 60" - 3.5mtr